Het resultaat


Het proces


De Illustraties

Hieronder staat elke vraag, met daaronder de illustratie, de schetsen en een collage van de foto's die ik gebruikt heb als referentie materiaal.

 

1. Who are you?


2. What part of you do others like best?


3. What inspires you most?


4. What do you normally ignore?


5. What is impossible to resist?


6. Who would you be, if not you?


7. What do you touch the most?


8. What is the meaning of life?


9. What would you ask your 90-year old self?


Toelichting overlappende illustraties

Tijdens het maken van de eerste lading illustraties had ik niet in de gaten dat ik een vraag was vergeten (5. what is impossible to resist). Ook had ik niet in de gaten dat ik een antwoord vergat (3. What inspires you most). Daarom had ik in  eerste instant zeven illustraties in plaats van negen. Het vergeten antwoord had ik snel in de gaten, maar ik vond dat de illustratie van vraag 2 eigenlijk ook van toepassing was op vraag 3. In eerste instantie overwoog ik dezelfde illustratie voor beide vragen te gebruiken, maar uiteindelijk besloot ik toch een nieuwe te maken. Zeker toen bleek dat ik sowieso nog een illustratie voor vraag 5 moest maken.